Irene

Belastingaangifte voor 1 mei 2024

Belastingaangifte voor 1 mei van dit jaar
Ook als u de belastingaangifte al hebt verstuurd, kunt u iets aanpassen, een fout verbeteren of gegevens aanvullen. Zelfs als u al een definitieve aanslag hebt ontvangen. Uw aangifte wijzigen kan tot 5 jaar na het jaar waarover de aanslag gaat.

Heb je 2 of meer inkomstenbronnen?
Dan kan het interessant zijn om toch aangifte te doen. Bijvoorbeeld bij een uitkering en pensioen(en).
De Belastingdienst stuurt regelmatig brieven waarin aangegeven wordt dat aangifte niet nodig is.
Vaak wordt dan ook geen aangifte gedaan, terwijl er wel een bedrag kan worden teruggevraagd.
Dit komt omdat er dan teveel loonheffing is ingehouden.

Dit geldt ook voor studenten met een bijbaantje. De ingehouden loonheffing kan meestal worden teruggevraagd!

Toeslagen aanvragen? Een inkomen lager dan € 37.496 (alleenverdiener) of € 47.368 (tweeverdieners)? Zorgtoeslag aanvragen.

Laat daarom altijd even controleren of er toch geen teruggaaf mogelijk is. Voor slechts € 49,– kijk ik dit voor je na.

Lees verder…

Pensioen voor ZZP-ers

Vier belangrijke punten van de nieuwe pensioenwet

Op dinsdag 30 mei 2023 is de nieuwe pensioenwet, de Wet toekomst pensioenen, aangenomen. Wat zijn de belangrijkste gevolgen van deze wet voor zzp’ers, DGA’s, ondernemers en mensen in loondienst zonder pensioen?

Veel veranderingen zijn positief nieuws.

1. Meer fiscaal vriendelijk opbouwen

Goed nieuws! Want in de Wet toekomst pensioenen is opgenomen dat de fiscale jaarruimte flink wordt vergroot. Dit betekent dat je veel meer fiscaal vriendelijk opzij mag zetten voor je pensioen. En veel meer belastingvoordeel kunt krijgen.

 • Het opbouwpercentage (de jaarruimte) gaat van 13,3% naar 30%. Ruim tweemaal zoveel dus!
 • Het inkomen waarover je pensioen (lijfrente) mag opbouwen is € 128.810.
 • Het maximum aan jaarruimte komt op € 34.550. Dat is flink meer dan dat het nu is.

2. Sneller je pensioengat dichten

Je mocht altijd al je niet gebruikte jaarruimte van vorige jaren inhalen. Dat heet reserveringsruimte of inhaalruimte. Dit kon maar tot 7 jaar terug en er golden flinke beperkingen. Dit wordt met de nieuwe pensioenwet veel beter:

 • voor de reserveringsruimte mag je nu tot 10 jaar terug (in plaats van 7 jaar);
 • je mag per jaar maximaal € 38.000 inhalen (dit was 17% van de premiegrondslag met een maximum van € 8.065).

In totaal kan iemand dus maximaal € 34.550 plus € 38.000 = € 72.550 inleggen in een jaar. Moet je natuurlijk wel zoveel ruimte hebben.

De fiscale ruimte moet nog dit jaar vergroot – vanwege het afschaffen van de oudedagsreserve – Daarom heeft minister Schouten toegezegd dat de verhoogde fiscale ruimte met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 gaat gelden.

3. Langer fiscaal vriendelijk inleggen

Je mag nu ook in de derde pijler tot vijf jaar na AOW-leeftijd fiscaal vriendelijk blijven inleggen. Dit was voorheen tot AOW-leeftijd. Ook dit is gunstig. Er zijn steeds meer mensen die geen behoefte hebben om op de door de overheid vastgestelde datum (AOW-leeftijd) te stoppen.

4. Verplichting van de AOV voor ondernemers

Deze moet worden uitgevoerd door het UWV. De verwachting is dat deze pas per 2028 of later zal worden ingevoerd. Of niet.

Overleg met je financieel adviseur

Overleg met je boekhouder of financieel adviseur wat voor jou fiscaal het meest gunstig is. Zo kan het bijvoorbeeld slim zijn om niet alles in het huidige jaar in te leggen, maar een deel door te schuiven naar een volgend jaar. Afhankelijk van hoe jouw inkomen valt.

Lijfrenteverzekering of banksparen

Je kunt een (tijdelijke) lijfrenteverzekering afsluiten of banksparen: geld storten op een geblokkeerde bankspaarrekening.  

Doe je dit, dan sluit je een financieel product af bij een verzekeringsmaatschappij of een bank. Je betaalt een premie (inleg) en vanaf de AOW-leeftijd ontvang je maandelijks een bedrag via een oudedagslijfrente of bankspaarrekening. 

Let op: zo’n financieel product kost zelf ook geld. Vraag naar de kosten en het verschil tussen de totale premie die je tijdens de looptijd betaalt en de verwachte opbrengst bij een financieel adviseur. 

Nul uren contracten (0 uren)

Nulurencontracten zijn niet verboden. De eerste 26 weken van de arbeidsovereenkomst is een nulurencontract mogelijk. Na deze 26 weken is dit alleen mogelijk als het in een cao is opgenomen. Daarbij moeten de aan de functie verbonden werkzaamheden incidenteel van aard zijn en geen vaste omvang kennen. Dit is bijvoorbeeld het geval bij piekwerkzaamheden of vervanging wegens ziekte.

Minder nulurencontracten in de zorgsector
Werkgevers in de zorgsector maken veel gebruik van nulurencontracten. Flexibiliteit in de zorgsector is ook mogelijk door niet met nulurencontracten te werken. Dit kan door afspraken over werktijden en roosters te maken.

Werkgevers en werknemers in de zorgsector hebben afgesproken dat nulurencontracten zo min mogelijk worden afgesloten. Dit regelen werkgevers en werknemers zelf in de cao’s.

Er geldt wel een oproeptermijn van minimaal 4 dagen van te voren.
Uw werkgever moet u minstens 4 kalenderdagen van tevoren oproepen voor werk. Als uw werkgever u minder dan 4 dagen van tevoren oproept, bent u niet verplicht om te komen werken. Uw werkgever moet de oproep schriftelijk of elektronisch doen. Dat kan bijvoorbeeld een e-mail of een WhatsApp bericht aan u zijn. Maak goede afspraken met uw werkgever over hoe u bereikbaar bent.

Als de werkgever de oproep binnen 4 dagen afzegt of de werktijden verandert, dan heeft u sinds 1 januari 2020 recht op loon over de uren waarop u was opgeroepen.

In een cao kan worden vastgelegd dat de oproeptermijn van 4 dagen wordt verkort tot (minimaal) 1 dag.

In welke situatie krijg ik minimaal 3 uur loon uitbetaald terwijl ik minder heb gewerkt?

Voor elke keer dat u gevraagd wordt om te komen werken en ook daadwerkelijk aan het werk bent gegaan, moet u minimaal 3 uur loon uitbetaald krijgen. Dus ook als u bijvoorbeeld als oproepkracht door uw werkgever voor 1 of 2 uur wordt opgeroepen. U moet wel aan voorwaarden voldoen.

Voorwaarden betaling over minimaal 3 uur

U krijgt bij 1 of 2 gewerkte uren minimaal 3 uur uitbetaald als u aan 1 van de volgende voorwaarden voldoet:

 • U heeft een contract voor minder dan 15 uur per week. En u heeft geen afspraken gemaakt over uw werktijden.
 • U heeft geen vaste afspraak over het aantal uren dat u werkt. 


De Werkkostenregeling (WKR)

Sinds 1 januari 2015 ben je verplicht gebruik te maken van de WerkKostenRegeling voor alle medewerkers. Meer informatie over de werkkostenregeling vind je op de website van de Belastingdienst. Voor 2023 is dit bedrag verhoogd naar 3,0% (voor 2024 zal dit 1,92% bedragen).

Door deze regeling kun je maximaal 3% van uw totale fiscale loon (de ‘vrije ruimte’) besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor de werknemers. Daarnaast kun je bepaalde zaken onbelast blijven vergoeden of verstrekken door gerichte vrijstellingen toe te passen.

Aanschaf van een auto zakelijk of privé?

De aanschaf van een auto kan een behoorlijke kostenpost zijn. Niet alleen het aanschafbedrag is van belang, maar ook de privé bijtelling. De standaard bijtelling is gesteld op 22 procent van de cataloguswaarde voor een nieuwe auto! Dus vraag advies wat hierin wijs is en welke auto het best hierbij past. Bedenk dat de cataloguswaarde de basis is voor de bijtelling. Auto’s die voor 2018 zijn aangeschaft hebben vaak een andere bijtelling. Informeer naar het juiste tarief. 

Lees verder…

De zonnige kant van thuiswerken

zon
Thuiswerken geeft ons de ruimte om aandacht te schenken aan andere zaken.
De meesten van ons hebben ontdekt dat thuiswerken ook veel voordelen heeft en meer inzicht geeft om TIJD en ondernemerszaken op orde te brengen.
De zonnige kant van thuiswerken:
 • tijd om alvast alles voor de aangifte Inkomstenbelasting voor te bereiden, aftrekbare posten verzamelen, etc.
 • tijd om te kijken of er voldoende balans zit tussen privé en zaak en of dit beter kan
 • tijd om bijv. reclame activiteiten op te zetten of bij te werken (website, visitekaartjes, facebook, etc.)
 • tijd om te kijken of er aanvullende diensten kunnen worden geleverd (cross selling) zodra alles weer wordt opgesteld
 • tijd om eens out of the box te denken en creatieve ideeën een kans bieden
 • tijd om te skypen of te bellen of eens een brief te schrijven
 • tijd om facturering en processen beter op elkaar af te stemmen
 • tijd om een planning te maken (of prognoses) en afspraken beter vast te leggen met behulp van software/technieken of schriftje
 • tijd om vakantieplannen te maken voor dit jaar en verder, waar wil je nog eens naar toe?
 • tijd om je huis aan kant te maken en je kantoor op te ruimen
 • tijd om jouw bedrijfsplannen verder uit te werken en ook te onderbouwen met benodigde tijd en inzetverdeling(en) versus opbrengsten
 • tijd om financiële planning voor pensioenziekte, etc. te analyseren en evt. concreet te maken
 • tijd om uit te zoeken waar evt. digitalisering mogelijk en wenselijk is
 • tijd om …………. Tijd voor de zonnige kant van thuiszitten

Ik start mijn eigen bedrijf

Om zelf een eigen bedrijf te starten heb je o.a. het volgende nodig:

 • een goed idee, dat ook geld oplevert
 • een (markt)onderzoek om te weten of jouw idee ook echt een goed idee is
 • een prognose van inkomsten/opbrengsten
 • een prognose van de uitgaven/kosten
 • investeringsplannen/financiering?
 • hoeveel tijd wil je besteden aan de onderneming? of blijft het een hobby? en vraag je af waarom je dit wilt

Lees verder…

Hoe belast ik onkosten aan een opdrachtgever?

Deze vraag wordt regelmatig gesteld. Daarom in het kort een overzicht:

Als je met je opdrachtgever hebt afgesproken dat je bepaalde onkosten (zoals treinreizen, taxiritten, autokilometers, literatuur, koffie/thee/lunch, verzendkosten e.d.) mag doorbelasten, dan doe je dat als volgt:

De kosten exclusief btw zet je op je factuur aan de opdrachtgever. Dit is onderdeel van je normale omzet. Over het geheel van de gefactureerde bedragen voor jouw dienstverlening én onkosten bereken je het btw-tarief dat voor jouw dienstverlening geldt (meestal: 21%).

Bij het doorbelasten van autokosten ben je vrij om met de opdrachtgever een kilometervergoeding overeen te komen. Hiervoor gelden geen fiscale regels. De vergoeding draagt bij aan je omzet en je betaalt er gewoon btw (21%) en inkomstenbelasting over. Het is redelijk om tussen de 25 en 45 cent per kilometer in rekening te brengen.

Hoe zit het met verzendkosten en porti?
Als jij iets naar of namens een opdrachtgever verstuurt en je belast de verzendkosten door, dan moet je dat optellen bij de omzet en daarover de btw heffen die voor jouw dienstverlening geldt (meestal 21%).

Mocht je zelf bijzondere vragen hebben, dan hoor ik het graag!