Hoe belast ik onkosten aan een opdrachtgever?

Deze vraag wordt regelmatig gesteld. Daarom in het kort een overzicht:

Als je met je opdrachtgever hebt afgesproken dat je bepaalde onkosten (zoals treinreizen, taxiritten, autokilometers, literatuur, koffie/thee/lunch, verzendkosten e.d.) mag doorbelasten, dan doe je dat als volgt:

De kosten exclusief btw zet je op je factuur aan de opdrachtgever. Dit is onderdeel van je normale omzet. Over het geheel van de gefactureerde bedragen voor jouw dienstverlening én onkosten bereken je het btw-tarief dat voor jouw dienstverlening geldt (meestal: 21%).

Bij het doorbelasten van autokosten ben je vrij om met de opdrachtgever een kilometervergoeding overeen te komen. Hiervoor gelden geen fiscale regels. De vergoeding draagt bij aan je omzet en je betaalt er gewoon btw (21%) en inkomstenbelasting over. Het is redelijk om tussen de 25 en 45 cent per kilometer in rekening te brengen.

Hoe zit het met verzendkosten en porti?
Als jij iets naar of namens een opdrachtgever verstuurt en je belast de verzendkosten door, dan moet je dat optellen bij de omzet en daarover de btw heffen die voor jouw dienstverlening geldt (meestal 21%).

Mocht je zelf bijzondere vragen hebben, dan hoor ik het graag!