Belastingdienst

Belastingaangifte voor 1 mei 2024

Belastingaangifte voor 1 mei van dit jaar
Ook als u de belastingaangifte al hebt verstuurd, kunt u iets aanpassen, een fout verbeteren of gegevens aanvullen. Zelfs als u al een definitieve aanslag hebt ontvangen. Uw aangifte wijzigen kan tot 5 jaar na het jaar waarover de aanslag gaat.

Heb je 2 of meer inkomstenbronnen?
Dan kan het interessant zijn om toch aangifte te doen. Bijvoorbeeld bij een uitkering en pensioen(en).
De Belastingdienst stuurt regelmatig brieven waarin aangegeven wordt dat aangifte niet nodig is.
Vaak wordt dan ook geen aangifte gedaan, terwijl er wel een bedrag kan worden teruggevraagd.
Dit komt omdat er dan teveel loonheffing is ingehouden.

Dit geldt ook voor studenten met een bijbaantje. De ingehouden loonheffing kan meestal worden teruggevraagd!

Toeslagen aanvragen? Een inkomen lager dan € 37.496 (alleenverdiener) of € 47.368 (tweeverdieners)? Zorgtoeslag aanvragen.

Laat daarom altijd even controleren of er toch geen teruggaaf mogelijk is. Voor slechts € 49,– kijk ik dit voor je na.

Lees verder…

De Werkkostenregeling (WKR)

Sinds 1 januari 2015 ben je verplicht gebruik te maken van de WerkKostenRegeling voor alle medewerkers. Meer informatie over de werkkostenregeling vind je op de website van de Belastingdienst. Voor 2023 is dit bedrag verhoogd naar 3,0% (voor 2024 zal dit 1,92% bedragen).

Door deze regeling kun je maximaal 3% van uw totale fiscale loon (de ‘vrije ruimte’) besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor de werknemers. Daarnaast kun je bepaalde zaken onbelast blijven vergoeden of verstrekken door gerichte vrijstellingen toe te passen.

Ik start mijn eigen bedrijf

Om zelf een eigen bedrijf te starten heb je o.a. het volgende nodig:

  • een goed idee, dat ook geld oplevert
  • een (markt)onderzoek om te weten of jouw idee ook echt een goed idee is
  • een prognose van inkomsten/opbrengsten
  • een prognose van de uitgaven/kosten
  • investeringsplannen/financiering?
  • hoeveel tijd wil je besteden aan de onderneming? of blijft het een hobby? en vraag je af waarom je dit wilt

Lees verder…