Pensioen voor ZZP-ers

Vier belangrijke punten van de nieuwe pensioenwet

Op dinsdag 30 mei 2023 is de nieuwe pensioenwet, de Wet toekomst pensioenen, aangenomen. Wat zijn de belangrijkste gevolgen van deze wet voor zzp’ers, DGA’s, ondernemers en mensen in loondienst zonder pensioen?

Veel veranderingen zijn positief nieuws.

1. Meer fiscaal vriendelijk opbouwen

Goed nieuws! Want in de Wet toekomst pensioenen is opgenomen dat de fiscale jaarruimte flink wordt vergroot. Dit betekent dat je veel meer fiscaal vriendelijk opzij mag zetten voor je pensioen. En veel meer belastingvoordeel kunt krijgen.

  • Het opbouwpercentage (de jaarruimte) gaat van 13,3% naar 30%. Ruim tweemaal zoveel dus!
  • Het inkomen waarover je pensioen (lijfrente) mag opbouwen is € 128.810.
  • Het maximum aan jaarruimte komt op € 34.550. Dat is flink meer dan dat het nu is.

2. Sneller je pensioengat dichten

Je mocht altijd al je niet gebruikte jaarruimte van vorige jaren inhalen. Dat heet reserveringsruimte of inhaalruimte. Dit kon maar tot 7 jaar terug en er golden flinke beperkingen. Dit wordt met de nieuwe pensioenwet veel beter:

  • voor de reserveringsruimte mag je nu tot 10 jaar terug (in plaats van 7 jaar);
  • je mag per jaar maximaal € 38.000 inhalen (dit was 17% van de premiegrondslag met een maximum van € 8.065).

In totaal kan iemand dus maximaal € 34.550 plus € 38.000 = € 72.550 inleggen in een jaar. Moet je natuurlijk wel zoveel ruimte hebben.

De fiscale ruimte moet nog dit jaar vergroot – vanwege het afschaffen van de oudedagsreserve – Daarom heeft minister Schouten toegezegd dat de verhoogde fiscale ruimte met terugwerkende kracht per 1 januari 2023 gaat gelden.

3. Langer fiscaal vriendelijk inleggen

Je mag nu ook in de derde pijler tot vijf jaar na AOW-leeftijd fiscaal vriendelijk blijven inleggen. Dit was voorheen tot AOW-leeftijd. Ook dit is gunstig. Er zijn steeds meer mensen die geen behoefte hebben om op de door de overheid vastgestelde datum (AOW-leeftijd) te stoppen.

4. Verplichting van de AOV voor ondernemers

Deze moet worden uitgevoerd door het UWV. De verwachting is dat deze pas per 2028 of later zal worden ingevoerd. Of niet.

Overleg met je financieel adviseur

Overleg met je boekhouder of financieel adviseur wat voor jou fiscaal het meest gunstig is. Zo kan het bijvoorbeeld slim zijn om niet alles in het huidige jaar in te leggen, maar een deel door te schuiven naar een volgend jaar. Afhankelijk van hoe jouw inkomen valt.

Lijfrenteverzekering of banksparen

Je kunt een (tijdelijke) lijfrenteverzekering afsluiten of banksparen: geld storten op een geblokkeerde bankspaarrekening.  

Doe je dit, dan sluit je een financieel product af bij een verzekeringsmaatschappij of een bank. Je betaalt een premie (inleg) en vanaf de AOW-leeftijd ontvang je maandelijks een bedrag via een oudedagslijfrente of bankspaarrekening. 

Let op: zo’n financieel product kost zelf ook geld. Vraag naar de kosten en het verschil tussen de totale premie die je tijdens de looptijd betaalt en de verwachte opbrengst bij een financieel adviseur.