Werk de administratie maandelijks bij!

Werk de administratie iedere maand bij. Als je de administratie pas na een kwartaal bijwerkt, dan is het snel mogelijk dat er bonnen of zaken ontbreken. Zorg dat je iedere maand weet welke omzet je behaald hebt en controleer regelmatig of de facturen die jij naar de klanten hebt gestuurd ook op tijd worden betaald. Vanaf het begin hier direct op zitten en na bellen. Dan weet de klant ook dat jij serieus werk geleverd hebt. Hetzelfde geldt voor de leveranciers (van producten): zorg dat je jouw betalingsverplichtingen na komt. Dus binnen 30 dagen betalen!

Zorg dat je iedere maand overzicht hebt van je inkomsten en uitgaven, dat geeft jou meer inzicht in hoe het met jouw bedrijf loopt. Als je geld leent, zorg dan dat dit zakelijk is en betaal z.s.m. terug.

Terug naar de vorige pagina