Uitstel belasting i.v.m. Corona-virus

De Belastingdienst geeft ondernemers de mogelijkheid om het betalen van belasting op te schorten met 3 maanden. Dit heet bijzonder uitstel.

Dit geldt voor:

  • Inkomstenbelasting
  • Vennootschapsbelasting
  • Omzetbelasting
  • Loonbelasting
Meer informatie op onze speciale pagina: