Irene

De Werkkostenregeling (WKR)

Sinds 1 januari 2015 ben je verplicht gebruik te maken van de WerkKostenRegeling voor alle medewerkers. Meer informatie over de werkkostenregeling vind je op de website van de Belastingdienst. Voor 2022 is dit bedrag verlaagd van 3,0% naar 1,7%.

Door deze regeling kun je maximaal 1,7% van uw totale fiscale loon (de ‘vrije ruimte’) besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor de werknemers. Daarnaast kun je bepaalde zaken onbelast blijven vergoeden of verstrekken door gerichte vrijstellingen toe te passen.

Belastingaangifte voor 1 mei 2022

Belastingaangifte voor 1 mei 2022.

Heb je 2 of meer inkomstenbronnen?
Dan kan het interessant zijn om toch aangifte te doen. Bijvoorbeeld bij een uitkering en pensioen(en).
De Belastingdienst stuurt regelmatig brieven waarin aangegeven wordt dat aangifte niet nodig is.
Vaak wordt dan ook geen aangifte gedaan, terwijl er wel een bedrag kan worden teruggevraagd.
Dit komt omdat er dan teveel loonheffing is ingehouden.

Dit geldt ook voor studenten met een bijbaantje. De ingehouden loonheffing kan meestal worden teruggevraagd!

Laat daarom altijd even controleren of er toch geen teruggaaf mogelijk is. Voor slechts € 45,– kijk ik dit voor je na.

Lees verder…

Aanschaf van een auto zakelijk of privé?

De aanschaf van een auto kan een behoorlijke kostenpost zijn. Niet alleen het aanschafbedrag is van belang, maar ook de privé bijtelling. Voor 2022 wordt deze gesteld op 22 procent van de cataloguswaarde voor een nieuwe auto! Dus vraag advies wat hierin wijs is en welke auto het best hierbij past. Bedenk dat de cataloguswaarde de basis is voor de bijtelling. Auto’s die voor 2018 zijn aangeschaft hebben vaak een andere bijtelling. Informeer naar het juiste tarief. 

Lees verder…

Ik start mijn eigen bedrijf

Ideeën reiken tot aan de hemel

Om zelf een eigen bedrijf te starten heb je o.a. het volgende nodig:

 • een goed idee, dat ook geld oplevert
 • een (markt)onderzoek om te weten of jouw idee ook echt een goed idee is
 • een prognose van inkomsten/opbrengsten
 • een prognose van de uitgaven/kosten
 • investeringsplannen/financiering?
 • hoeveel tijd wil je besteden aan de onderneming? of blijft het een hobby? en vraag je af waarom je dit wilt

Lees verder…

De zonnige kant van thuiswerken

zon
In deze tijd van thuiswerken geeft ons de ruimte om aandacht te schenken aan andere zaken.
De meesten van ons hebben onverwachts meer TIJD om zaken op orde te brengen.
De zonnige kant van thuiswerken:
 • tijd om alvast alles voor de aangifte Inkomstenbelasting voor te bereiden, aftrekbare posten verzamelen, etc.
 • tijd om te kijken of er voldoende balans zit tussen privé en zaak en of dit beter kan
 • tijd om bijv. reclame activiteiten op te zetten of bij te werken (website, visitekaartjes, facebook, etc.)
 • tijd om te kijken of er aanvullende diensten kunnen worden geleverd (cross selling) zodra alles weer wordt opgesteld
 • tijd om eens out of the box te denken en creatieve ideeën een kans bieden
 • tijd om te skypen of te bellen of eens een brief te schrijven
 • tijd om facturering en processen beter op elkaar af te stemmen
 • tijd om een planning te maken (of prognoses) en afspraken beter vast te leggen met behulp van software/technieken of schriftje
 • tijd om vakantieplannen te maken voor 2021 en verder, waar wil je nog eens naar toe?
 • tijd om je huis aan kant te maken en je kantoor op te ruimen
 • tijd om jouw bedrijfsplannen verder uit te werken en ook te onderbouwen met benodigde tijd en inzetverdeling(en) versus opbrengsten
 • tijd om financiële planning voor pensioenziekte, etc. te analyseren en evt. concreet te maken
 • tijd om uit te zoeken waar evt. digitalisering mogelijk en wenselijk is
 • tijd om …………. Tijd voor de zonnige kant van thuiszitten

Hoe belast ik onkosten aan een opdrachtgever?

Deze vraag wordt regelmatig gesteld. Daarom in het kort een overzicht:

Als je met je opdrachtgever hebt afgesproken dat je bepaalde onkosten (zoals treinreizen, taxiritten, autokilometers, literatuur, koffie/thee/lunch, verzendkosten e.d.) mag doorbelasten, dan doe je dat als volgt:

De kosten exclusief btw zet je op je factuur aan de opdrachtgever. Dit is onderdeel van je normale omzet. Over het geheel van de gefactureerde bedragen voor jouw dienstverlening én onkosten bereken je het btw-tarief dat voor jouw dienstverlening geldt (meestal: 21%).

Bij het doorbelasten van autokosten ben je vrij om met de opdrachtgever een kilometervergoeding overeen te komen. Hiervoor gelden geen fiscale regels. De vergoeding draagt bij aan je omzet en je betaalt er gewoon btw (21%) en inkomstenbelasting over. Het is redelijk om tussen de 25 en 45 cent per kilometer in rekening te brengen.

Hoe zit het met verzendkosten en porti?
Als jij iets naar of namens een opdrachtgever verstuurt en je belast de verzendkosten door, dan moet je dat optellen bij de omzet en daarover de btw heffen die voor jouw dienstverlening geldt (meestal 21%).

Mocht je zelf bijzondere vragen hebben, dan hoor ik het graag!

Weer aan de slag

Onlangs werd Kracht On Tour gelanceerd (24-11-2016). Een platform voor vrouwen die weer aan de slag willen.
Zo wordt ook de oprichting van de Vrouwenkrachtcentrale steeds sneller een feit.
Er wordt gezocht naar mogelijkheden om alle vrouwen meer zelfstandigheid te bieden.
Dit kan door meer zelfbewuster een keuze te maken. En meer informatie te geven. En trainingen aan te bieden.
Ook zijn er veel meer organisaties in beweging om hulp te bieden waar nodig en het leven een stukje gemakkelijker te maken.
Alleen zijn deze vaak wat minder bekend dan dat wenselijk is.